SMOTANA NA VARENIE TRV. 10% 250ml RAJO

Zloženie:

Trvanlivá smotana na varenia 10 %

Výrobca:

RAJO a.s.
Studená 35
823 55 Bratislava
Slovenská republika

0.89